اطلاع رسانی نامه گمرک درخصوص درج اطلاعات کالاهای صادراتی به قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس