(( اساسنامه انجمن ارگانیک ایران ))

 

مقدمه :

با توجه به تقاضای روزافزون جهانی برای مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک و لزوم بهره برداری هرچه بیشتر از ظرفیت های کشاورزی کشور در راستای توسعه پایدار کشاورزی و افزایش صادرات و کمک به تامین سلامت  مصرف کنندگان محصولات تولیدی کشاورزی و ترویج تولید و فرآوری و حمل و نقل محصولات منطبق با استاندارد و  ساز و کارهای کشورهای جهان و سازمان های بین المللی نظیر سازمان تجارت جهانی (WTO)  انجمن ارگانیک ایران به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه  هماهنگی در فرآیند تولید ، فرآوری ، بازرگانی ، بازاریابی، بازرسی و صدور گواهی محصولات اعم زراعی ، باغی ، ‌دامی ، آبزی پروری و … و  صنایع غذایی و صنایع مرتبط و تولیدکنندگان محصولات ارگانیک(بیولوژیک) به استناد بند ( ک ) ماده ( 5 ) قانون اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران مصوب 15/12/1369  و اصلاحیه 15/09/1373  تشکیل می شود .

اعضای هیئت مؤسس انجمن : آقای سید رضا نورانی – آقای دکتر مهدی غضنفری– آقای مهندس همایون دارابی – آقای مهندس یوسفی– خانم مهندس سهیلا جلودارزاده – آقای مهندس طهماسبی– آقای احمد مرادی- آقای دکتر قره یاضی – آقای دکتر عمرانی– آقای یوسف عباسیان– آقای محسن احمد مخبری – آقای مختار مهدی زاده – آقای صدرالدین نیاورانی

 

فصل اول : کلیات

ماده 1  –  نام انجمن : (( انجمن ارگانیک ایران )) است که از این پس در اساسنامه اختصارا” (( انجمن )) نامیده می شود . انجمن دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی می باشد و به صورت صنفی و غیرانتفاعی فعالیت نموده و نوع آن انجمن تخصصی، آموزشی، ترویجی،‌ تحقیقاتی و فنی است .

 

ماده 2 – ‌ تابعیت انجمن ایرانی است .

ماده 3 –  اقامتگاه  قانونی انجمن در تهران- خیابان طالقانی- شماره 254- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می باشد  .

تبصره :  در صورت تغییر اقامتگاه قانونی انجمن ، مراتب در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتخب آگهی و کتبا” به اطلاع اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران خواهد رسید .

ماده 4 –  حوزه فعالیت :

حوزه فعالیت انجمن ، سراسر ایران است . انجمن می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تأیید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، ‌در مراکز استان ها شعبه و در شهرها عند اللزوم نمایندگی دایر نماید .

تبصره :

1 – در صورت لزوم ، انجمن با تصویب مجمع عمومی نسبت به دایر نمودن نمایندگی در خارج از کشور اقدام می نماید .

 

2 – شرایط تشکیل شعب و نمایندگی می بایست مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق  بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد

 

ماده 5 :- مدت فعالیت :

مدت فعالیت انجمن نامحدود است .

 

فصل دوم : اهداف

ماده 6 –  هدف های انجمن عبارتند از :

6-1- شناسایی مناطق تولید محصولات ارگانیک .

6-2- شناسایی تولیدکنندگان و دست اندرکاران محصولات ارگانیک بر  اساس تقاضای بازار و  اولویت بندی آنها

6-3- بررسی مسائل و مشکلات و تدوین و ارائه راهکارهای لازم به منظور تولید محصولات ارگانیک از مراحل قبل از کشت ، کاشت ، داشت ، برداشت ،‌ فرآوری ،‌ بسته بندی ، بازرگانی و بازاریابی و صنایع محصولات ارگانیک

6-4- ایجاد بانک اطلاعات و سایت های مورد نیاز در زمینه تولید ، فرآوری ، بازاریابی محصولات ارگانیک .

6-5- ایجاد کمیته های  تخصصی ویژه در زمینه های کشاورزی ،‌صنایع ، بازرگانی ، حقوقی ، مدیریتی و اطلاع رسانی و تولیدکنندگان محصولات بیولوژیک.

6-6- ایجاد ارتباط و همکاری با سازمان ها ،  شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال خارجی در زمینه محصولات ارگانیک .

6-7- قبول و انجام فعالیت ها و وظایف تحقیقاتی و اجرایی در زمینه محصولات ارگانیک که از سوی دستگاه ها و سازمان های ذیربط به انجمن واگذار و یا پیشنهاد می شود .

6-8- ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین کشور و فراهم سازی زمینه تسهیلات مالی در جهت رشد و توسعه فعالیت های اعضاء .

6-9- بازاریابی مستمر با کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قیمت ، بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضاء با بهره گیری از آخرین ره یافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی رشد و توسعه تولید و صادرات .

6-10- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با تولید، صادرات  و واردات کالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملی و اعضاء با هماهنگی اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران .

6-11- فعالیت برای جذب و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط جهت عضویت در انجمن.

6-12- ارتقاء اعتبار و منزلت اعضاء انجمن از طریق سازماندهی و ایجاد روابط مناسب بین واحدهای عضو .

6-13- انجام هرگونه فعالیت های علمی ، تحقیقاتی و بازرگانی در داخل و خارج کشور در چارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف انجمن

6-14- تلاش برای افزایش تولید و توسعه صادرات کالاها یا خدمات موضوع فعالیت انجمن و واردات مورد نیاز صنایع مربوطه .

6-15- کمک به تحقق هدف های کمی و کیفی تعیین شده برای تولید ، فرآوری، صادرات و واردات کالاها یا خدمات موضوع فعالیت انجمن .

6-16- حمایت از منافع مشترک اعضاء .

6-17- ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء .

6-18- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صادرات کالا یا خدمات را فراهم می کند .

6-19- جلوگیری از رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای هدف از طریق اعمال ضوابط کمیته انظباطی با همکاری  اتاق  ایران

6-20- تلاش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی کالاها یا خدمات صادراتی کشور و ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها .

6-21- مشارکت در تدوین استانداردهای مورد نیاز تولید ، فرآوری و بسته بندی و صادرات کالاها و خدمات موضوع فعالیت انجمن و کنترل آن از طریق تاسیس شرکت های بازرسی و نظارت .

6-22- کوشش در جهت رفع اختلاف فی مابین اعضاء و عنداللزوم از طریق حکمیت مرکز داوری اتاق ایران.

6-23- معرفی اعضاء فعال و خوشنام به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات مورد نیاز .

6-24- تهیه گزارشات سالانه از عملکرد انجمن و ارزیابی آن ، طرح مسائل و مشکلات همراه با پیشنهاد راه حل های اجرایی برای رفع مشکلات و ارائه گزارشات مزبور به مجامع ، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

6-25- ارائه پیشنهادهای اجرایی جهت رفع مشکلات تولید ، فرآوری ، صادرات و واردات گروه کالایی و یا خدماتی موضوع فعالیت انجمن مربوطه به نهاد ها ، سازمان ها و وزارت خانه های ذیربط و ارسال رونوشت آن با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطلاع .

6-26- برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ، صنعتی و تجاری مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایشهای تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه و انتشار کتب ،انتشار نشریات اعم از خبرنامه،هفته نامه ماهنامه، فصلنامه و سالنامه و مقالات علمی و تخصصی .

6-27- برگزاری و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی .

6-28- کوشش برای جذب سرمایه ،  انتقال فن آوری ، توسعه مدیریت و دانش فنی و استفاده از نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقای زمینه های موضوع فعالیت انجمن .

6-29- الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تولیدی و تجاری کشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همکاری مستمر با کمیته انضباطی اتاق بازرگانی ایران .

6-30-راه اندازی و ایجاد آزمایشگاه های مرجع برای تعیین باقی مانده های سموم مضر(محصولات ارگانیک و صدور گواهی)

6-31- انجمن در راستای حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارگانیک می تواند متخلفین را شناسایی و به مراجع ذیصلاح معرفی نماید.

6-32-ایجاد لوگوی ملی و معرفی بین المللی برای شناسایی محصولات ارگانیک در داخل و خارج کشور

6-33-تشویق و ترغیب صنایع مرتبط با ارگانیک و جذب آن ها در انجمن

6-34-برنامه ریزی جهت ایجاد آموزشگاه در زمینه کشاورزی ارگانیک

 

 

فصل سوم : عضویت و شرایط آن

ماده 7 – کلیه تولیدکنندگان ، صادرکنندگان ،وارد کنندگان و دست اندرکاران در زمینه محصولات ارگانیک با داشتن شرایط زیر ، می توانند به عضویت انجمن در آیند .

تبصره :

1 – اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم خارج از کشور می توانند به عضویت انجمن درآیند.

2–  اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم ایران به شرط عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان

مقیم آن کشور می توانند با رعایت مقررات مربوط به عضویت انجمن در آیند .

 

ماده 8 – انواع عضویت عبارت است از :

الف – اصلی : شامل افراد حقیقی و حقوقی است که مستقیما” مشغول فعالیت در امور مربوط به انجمن می باشند (اساتید و دانشجویان رشته کشاورزی پس از تایید صلاحیت توسط هیئت مدیره به عنوان عضو اصلی پذیرفته خواهند شد).

ب – وابسته : شامل افراد حقیقی و حقوقی است که به صورت غیر مستقیم در خدمت فعالیت های اصلی انجمن میباشند .

ج – افتخاری : شامل آندسته از افراد حقیقی و حقوقی که دارای سوابق درخشان علمی ، تحقیقاتی ،‌ تولیدی و یا خدمات شایان در راستای اهداف انجمن داشته باشند ،‌با تصویب هیئت مدیره به عضویت افتخاری انجمن درمی آیند .

د – موقت : شامل آن دسته از افراد حقیقی که بنا بر انگیزه و علاقه شخصی درخواست عضویت دارند .

تبصره : حضور اعضای موقت در جلسات انجمن بدون حق رای خواهد بود .

 

ماده 9 – عضویت اشخاص حقوقی منوط به مراعات ماده 21 قانون تجارت و شرایط مذکور در ماده 10خواهد بود .

 

ماده 10 – شرایط پذیرش :

الف – تابعیت ایرانی .( به استثنای اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تبصره های 1 و 2 ذیل ماده هفت )

ب  – متدین به یکی از ادیان رسمی کشور .

ج – داشتن کارت عضویت معتبر بازرگانی و یا کارت اتاق بازرگانی

د – دارا بودن سابقه فعالیت تولیدی و بازرگانی در زمینه موضوع انجمن با تایید دو نفر از اعضای انجمن .

 

ماده 11 – کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آئین نامه های مصوب هیئت مدیره و متعهد به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می باشند .

 

 

فصل چهارم : ارکان

ماده 12 – ارکان انجمن عبارتند از :

–          مجامع عمومی

–          هیئت مدیره

–          بازرسین

 

ماده 13 – مجامع عمومی :

مجامع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضا یا نمایندگان رسمی آنان می باشد .

13-1- تشکیل مجامع عمومی با یک بار درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار و حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه مجامع عمومی و با اعلام روز و ساعت و محل برگزاری مجمع صورت می پذیرد . ضمنا” دعوت نامه جداگانه ای با امضاء رئیس و یا نواب وی برای اعضاء ارسال می گردد.

13-2- اشخاص حقوقی عضو انجمن برای شرکت در جلسات مجامع عمومی یکنفر را کتبا” به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت با امضاء دارندگان حق امضاء اسناد تعهدآور با مهر شرکت معرفی می نماید .

13-3- جلسه مجامع عمومی عادی با شرکت اکثریت مطلق اعضاء ( نصف بعلاوه یک ) رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین ( نصف بعلاوه یک ) معتبر می باشد .

تبصره : در صورتیکه اولین جلسه مجامع عمومی به حد نصاب نرسد ، جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضاء به  رسمیت خواهد رسید و تصمیمات با نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر معتبر خواهد بود .

13-4- اخذ رای در مجامع عمومی انجمن به صورت کتبی و مخفی می باشد .

13-5- با رسمیت یافتن مجامع در ابتدا از میان حاضرین مسن ترین فرد جلسه به عنوان رئیس سنی اداره جلسه را به عهده می گیرد و بلافاصله جهت انتخاب یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر برای مجمع ، اخذ رای به عمل خواهد آمد . سپس هیئت رئیسه انتخابی اداره جلسه مجمع را به عهده می گیرد .

13-6- منشی در ابتدا اسامی حاضرین در جلسه مجمع را طی صورتجلسه ای به امضاء هیئت رئیسه می رساند .

همچنین منشی موظف به ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات مجمع می باشد .

13-7- مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه انجمن برای کلیه اعضاء انجمن لازم الاتباع می باشد .

13-8- حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کلیه جلسات مجامع عمومی انجمن ( عادی و فوق العاده ) به عنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود .

13-9- انجمن موظف است رونوشتی از کلیه مصوبات مجامع عمومی انجمن ( عادی و فوق العاده ) برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال نماید .

 

ماده 14- مجامع عمومی بر دو نوعند :

–          مجمع عمومی عادی

–          مجمع عمومی فوق العاده

ماده 15 – مجمع عمومی عادی انجمن یک نوبت در سال ( ترجیحا” در سه ماهه اول سال هجری شمسی ) طبق ماده 14 تشکیل می گردد . تشکیل مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده به هر تعداد که لازم باشد بلا مانع است .

ماده 16 – وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده به شرح زیر است :

16-1- استماع گزارش هیئت مدیره درباره عملکرد سال گذشته انجمن .

16-2- استماع گزارش خزانه دار پیرامون بیلان سال گذشته و بودجه سال جاری و تصویب آن .

16-3- تصویب پیشنهاد هیئت مدیره انجمن در مورد مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء .

16-4- استماع گزارش بازرس .

16-5- تصویب ترازنامه و گزارش مالی سالانه هیئت مدیره .

16-6- تعیین خط مشی انجمن و بررسی و اخذ تصمیم در مورد پیشنهادهای هیئت مدیره برای سال آینده .

16-7- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل اعضاء هیئت مدیره و بازرس که مدت ماموریت آنها خاتمه یافته و یا مستعفی و یا فوت نموده اند .

16-8- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار .

 

ماده 17- هیئت مدیره موظف است حداقل 20 روز قبل از اتمام دوره جاری اعضای هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجامع عمومی عادی براساس ماده 13 بنماید . در هر صورت تا زمان تشکیل هیئت مدیره جدید ، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود و در صورت عدم دعوت به مجمع توسط هیئت مدیره انجمن ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میتواند نسبت به تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید .

 

ماده 18 – مجمع عمومی به طور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست نصف بعلاوه یک اعضاء انجمن با رعایت ماده 13 اساسنامه تشکیل می گردد .

ماده 19 – مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضاء انجمن و یا نمایندگان قانونی آنان رسمیت پیدا میکند و تصمیمات مجمع با سه چهارم آراء حاضر در جلسه تصویب می شود .

ماده 20 – با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده توسط بازرس ، مراتب به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس ،‌ از اعضاء انجمن براساس ماده 13 برای تشکیل مجمع عمومی دعوت به عمل آورد و در صورت استنکاف ، بازرس می تواند راسا” با رعایت ماده 13 اقدام نماید

ماده 21 – با درخواست کتبی حداقل نصف بعلاوه یک اعضای انجمن مبنی بر تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده و یا مجمع فوق العاده ، هیئت مدیره انجمن می باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی ، اعضاء را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 13 دعوت نماید . در صورت استنکاف هیئت مدیره ، درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع عمومی فوق العاده را از بازرسین بخواهند و بازرسین مکلف است حداکثر ظرف مدت 15 روز طبق ماده 13 از اعضاء دعوت نماید و چنانچه بازرسین نیز امتناع نمایند ، درخواست کنندگان مستقیما” نسبت به دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در  اساسنامه اقدام می نمایند .

ماده 22 – در صورت عدم رسمیت یافتن هر یک از جلسات مجمع عمومی به علت حد نصاب ، حداکثر ظرف 20 روز جلسه بعدی با رعایت ماده 13 از نظر درج آگهی در روزنامه و دعوت از اعضاء  اقدام و جلسه دوم مجمع با هر تعداد رسمیت خواهد داشت .

ماده 23 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :

الف – تغییر و اصلاح اساسنامه انجمن

ب – عزل انفرادی یا جمعی هیئت مدیره و یا بازرسان .

ج – انحلال انجمن و انتخاب اعضاء هیئت تسویه .

 

ماده 24 – هیئت مدیره :

24-1- انجمن بوسیله هیئت مدیره ای مرکب از سیزده نفر عضو و پنج نفر عضو علی البدل از اعضاء که به وسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی به صورت فوق العاده از بین اعضاء و یا نمایندگان قانونی آنان به مدت پنج سال انتخاب می شوند اداره خواهد شد .

24-2- بعد از اختتام دوره مأموریت هیئت مدیره تا انتخاب هیئت مدیره جدید ،‌کلیه مسئولیت ها هم چنان به عهده اعضای هیئت مدیره قبلی خواهد بود .

24-3- انتخاب هریک از اعضای هیئت مدیره قبلی برای دوره های بعدی بلامانع است .

تبصره :

1 – به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت و همکاری هر چه بیشتر علاوه بر اعضای هیئت مدیره،  نفراتی از وزارت خانه ها و سازمان ها که درمجامع انتخاب و یا به دعوت هیئت مدیره و با حق رای حضور خواهند داشت و ترکیب کلی هیئت مدیره به شرح زیر خواهد بود :

1 – از بازرگانان 3 نفر

2 – از تولیدکنندگان 3 نفر

3 – از تولیدکنندگان نهاده های بیولوژیک 3 نفر

4 – از خبرگان ، شرکت های بازرسی و صاحبنظران 4 نفر

5 –معاونت امور تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی

6 – وزیر صنعت معدن و تجارت

7–رئیس سازمان توسعه تجارت ایران

8 – رئیس سازمان حفظ نباتات کشور

9-رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

10-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

11-رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی

12-رئیس قطب علمی ارگانیک

13-نماینده سازمان حفظ محیط زیست

14-نماینده وزارت بهداشت

2- اعضای هیئت مدیره شعب 7 نفر می باشند: بازرگانان(2نفر)-تولید کنندگان(2 نفر)-تولیدکنندگان نهاده های بیولوژیک(2 نفر)-خبرگان و کارشناسان(1نفر)
و از سازمان های بازرگانی،جهاد کشاورزی،استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،حفظ نباتات،بهداشت و محیط زیست استان می توانند هرکدام یک نفر را باحق رای در هیئت مدیره مشارکت نمایند.

ماده 25 – شرایط عضویت در هیئت مدیره :

الف – دارا بودن تابعیت ایرانی

ب  – داشتن حسن شهرت

ج –  متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

د – ارائه معرفی نامه کتبی ( برای اشخاص حقوقی )

 

ماده 26 – داوطلب عضویت در هیئت مدیره موظف است  15 روز قبل  از تشکیل مجمع درخواست کتبی خود را همراه با مدارک مورد نیاز به دبیرخانه انجمن تسلیم نماید .

تبصره : بررسی واجد شرایط بودن داوطلبان عضویت در هیئت مدیره قبل از تشکیل اولین مجمع عمومی عادی توسط هیئت موسس و پس از آن به وسیله هیئت مدیره های منتخب صورت می گیرد  هیئت مدیره موظف است واجد شرایط نشناختن داوطلب را ظرف مدت پنج روز از دریافت درخواست به اطلاع او برساند و در صورت تسلیم اعتراض توسط فرد یاد شده تا مدت یک هفته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، بررسی لازم صورت می پذیرد و نظر اتاق ایران لازم الاجرا می باشد .

 

ماده 27 – در صورت استعفاء از عضویت اخراج و یا انحلال شرکت عضوی که نماینده آن در ارکان انجمن دارای سمتی است ،‌ماموریت آن نماینده نیز به تبع شرکت متبوع وی منتفی و زایل خواهد شد .

ماده 28 – چنانچه نماینده اشخاص حقوقی عضو پس از انتخاب در ارکان انجمن به هر دلیلی از عضویت در شرکت متبوع خود خارج گردد ، پس از اعلام شرکت به خودی خود از سمتی که در انجمن دارد معزول و هیچگونه سمتی در انجمن نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز ، برابر مقررات ،‌ انتخابات به عمل خواهد آمد .

ماده 29 – زایل شدن موردی از بندهای ماده 25 برای هر یک از اعضای هیئت مدیره در طول دوره ماموریت باعث معزول شدن آن عضو خواهد شد .

ماده 30 – در صورت استعفا و یا فوت و یا عزل نصف به اضافه یک اعضای هیئت مدیره انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد .

ماده 31 – هیئت مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات آنها تشکیل میشود از بین خود یکنفر را به سمت رئیس انجمن ، دو نفر را به سمت نایب اول و دوم  ، یکنفر را به سمت خزانه دار و یک نفر را به سمت منشی انجمن انتخاب خواهند نمود .

ماده 32 – مدت تصدی هر یک از سمت های اعضای هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود . متصدیان هریک از سمت ها توسط هیئت مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخابات می باشند .

ماده 33 – جلسات  هیئت مدیره حداقل هر پانزده روز یکبار در مقاطعی که مشخص می نماید و یا در مواقع ضروری به دعوت کتبی رئیس یا جانشینان وی تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی انجمن و یا در محل دیگری که در دعوت نامه معین شده تشکیل خواهد شد.

ماده 34 – در صورت استعفاء ، فوت یا عزل هر یک از اعضاء هیئت مدیره ، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته باشد، برای باقیمانده دوره هیئت مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد و در صورتیکه اعضا علی البدل دارای آرا مساوی باشند انتخاب در هیئت مدیره به قید قرعه به عمل خواهد آمد .

تبصره :

1 – غیبت بدون عذر موجه در سه جلسه متوالی موجب عزل از عضویت در هیئت مدیره خواهد بود

2 – تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت ، حداقل با دو سوم اعضاء هیئت مدیره می­باشد .

ماده 35 – جلسات هیئت مدیره حداقل با حضور شش نفر از اعضای حقیقی  رسمیت پیدا می­کند .

تبصره : در صورت مساوی بودن آراء در هیئت مدیره ، رای طرف رئیس نافذ خواهد بود .

ماده 36 – اداره جلسات هیئت مدیره با رئیس انجمن و در صورت غیبت او با جانشینان رئیس است . در صورت غیبت رئیس و جانشینان او ، سایر اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد .

تبصره : حضور در جلسات هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس  و یا جانشینان وی خواهد بود .

ماده 37 – مصوبات هیئت مدیره با رای اکثریت نصف بعلاوه یک حاضرین در جلسه (غیر از مفاد تبصره 2ماده 34) معتبر خواهد بود .

ماده 38 – صورت مذاکرات و تصمیمات هیئت مدیره در دفتر ثبت و به امضای حاضرین می رسد .

ماده 39 – شرکت اعضای علی البدل و بازرسین در جلسات هیئت مدیره بلامانع است ولی حق رای نخواهند      داشت .

ماده 40 – هیئت مدیره می تواند از بین خود یا خارج ، یکنفر شخص حقیقی را به صورت موظف به سمت مسئول هماهنگی و ارتباطات انتخاب نماید .

تبصره :

1 – هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به رئیس انجمن تفویض نماید.

2 – در صورتی که دبیر عضو هیئت مدیره باشد دوره دبیری او از مدت عضویت در هیئت مدیره بیشتر نخواهد  بود .

3 – در صورتی که مسئول هماهنگی و ارتباطات عضو هیئت مدیره نباشد ، حق شرکت در جلسات هیئت مدیره را بدون حق رای دارد .

 

ماده 41 – برای انجام امور اداری انجمن اعم از ثبت مکاتبات و مخابرات و تحریر و تکثیر آن ، طبقه بندی و  ضبط و حفظ و نگهداری اسناد و اوراق انجمن ، تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز و حفاظت آن جمع آوری قوانین و آئین نامه ها وبخشنامه های مرتبط با فعالیت انجمن ، تشکیل پرونده برای اعضاء و ثبت عضویت آنها ، انجام تشریفات اداری مربوط به انتشار آگهی ها و ارسال دعوت نامه ، اخذ درخواست متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرسین انجمن ، اخذ معرفی نامه های نمایندگان شرکت های عضو برای ورود به مجامع ، فراهم آوردن امکانات لازم برای تشکیل مجامع عمومی ،‌ تنظیم پرسشنامه های لازم برای استخدام کارکنان مورد نیاز ، کنترل کیفیت عملکرد و حضور و غیاب کارکنان ، نگهداری و حفظ اموال و اثاثیه انجمن و تعمیر و سرویس به موقع آن ، تهیه گزارشات اداری در مورد کارهای در دست اجرا و مسائل داخل انجمن ، اجرای مصوبات در انجمن و هر اقدامی که عرفا” برای اداره امور انجمن ضروری باشد ، دبیرخانه ای تحت سرپرستی دبیر یا مسئول هماهنگی وارتباطات و زیر نظر هیئت مدیره تاسیس می گردد .

 

 

ماده 42 –  وظایف و اختیارات و حدود مسئولیت هیئت مدیره :

هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور انجمن برخوردار  است وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد :

42-1- افتتاح حساب جاری به نام انجمن در بانک های مجاز و واریز کلیه وجوهات انجمن و پرداخت هزینه ها از این حساب و در صورت لزوم تحصیل وام .

42-2- انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی طبق اختیارات و ارائه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی .

42-3- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فرو ش و اجاره و تملک اموال منقول و غیر منقول به نام و حساب انجمن بدون قصد و انگیزه تجاری در جذب و جلب منفعت .

42-4- اداره امور مالی انجمن که سرپرستی آن با خزانه دار است .

42-5- دریافت مطالبات انجمن و پرداخت دیون آن .

42-6- استخدام و عزل و نصب مسئول ارتباطات هماهنگی و کارکنان انجمن و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و سایر پرداخت ها ، ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام مطابق قوانین موضوعه کشور .

42-7- اقامه استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور ، مصالحه ،‌ تعیین وکیل ، سازش ، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری .

42-8- اقدام به هر نوع امر از اموریکه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه اجرای آن از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی ایران به انجمن واگذار می گردد .

42-9- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره انجمن و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد .

42-10- تعیین و اعزام نماینده به کمیته های همکاری های اقتصادی ، بازرگانی و فنی با رعایت شرایط مندرج در آئین نامه های مربوطه .

42-11- تهیه ،‌تدوین و تصویب مقررات و آئین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور انجمن در چارچوب اساسنامه و اختیارات تفویضی .

42-12- راهنمایی اعضاء در امور اجرایی ،‌مدیریتی ، مالی و مالیاتی ، بیمه ، مسائل قراردادی و حقوقی در صورت رجوع به انجمن .

42-13- تدوین پیش نویس بودجه انجمن برای تصویب از طریق مجامع مربوطه .

42-14- تهیه صورت دارایی و دیون انجمن پس از انقضای سال مالی و ارائه آن به بازرس و نیز تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشته جهت ارائه به مجمع عمومی .

42-15- هیئت مدیره می تواند عضو متخطی از اهداف و مقررات اساسنامه انجمن را  از عضویت در انجمن اخراج نماید

42-16- برگزاری نمایشگاه ها و همایشهای تخصصی و صنفی با دعوت از صاحبنظران برای ارتقاء سطح کیفی دانش اعضاء .

42-17- تهیه گزارش سه ماهه از عملکرد سالانه انجمن و ارسال آن به اتاق بازرگانی ایران .

ماده 43 – خزانه دار :

خزانه دار مسئول اداره امور مالی انجمن بوده و موظف است دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی انجمن را تنظیم ، وصولی ها و پرداخت ها را کنترل و اسناد مربوط به آن را ثبت و ضبط و نگهداری و حفاظت نماید و با درخواست بازرسین مبنی بر بررسی دفاترو اسناد مالی انجمن ، با اطلاع رئیس انجمن در محل دبیرخانه ، اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده 44 – کلیه اسناد و مدارک مالی و تعهد آور با امضاء مشترک رئیس انجمن یا نواب و خزانه دار  همراه با مهر انجمن معتبر خواهد  بود . در ضمن اوراق عادی و مکاتبات اداری معمولی با امضاء رئیس انجمن یا نواب و یا دبیر و با مهر انجمن معتبر خواهد بود .

ماده 45 – بازرسین :

54-1- شرایط انتخاب بازرسین مطابق با ماده 25 اساسنامه است .

45-2- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یکسال انتخاب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

45-3- در صورت فوت ، استعفاء و یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی ، وظایف او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد .

ماده 46 – وظایف بازرسین :

46-1- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیئت مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه ، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیئت مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید .

46-2- بازرسین ، ترازنامه تهیه شده توسط هیئت مدیره را برای تسلیم به مجامع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی انجمن را مورد بررسی قرار داده و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجامع عمومی بگذارند .

46-3- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضاء تهیه و ارائه خواهد نمود .

46-4- بازرس موظف است در کلیه امور مربوط به دعوت و برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده نظارت نماید.

46-5- بازرس موظف است یک نسخه از گزارشات خود را به دبیرخانه انجمن تحویل دهد .

ماده 47 – کمیته ها و مشاوران :

انجمن به منظور پیشبرد اهداف و ایفای مطلوب وظایف خود می تواند کمیته ها و مشاورانی متشکل از نمایندگان شرکتهای عضو و اعضاء و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی  انجمن تشکیل دهد . نوع فعالیت هر کمیته و تعداد اعضاء آن و نحوه انتخاب و وظایف کمیته ها بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت مدیره تهیه و تصویب می گردد .

 

فصل پنج – منابع مالی :

ماده 48 – اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب عضویت در انجمن موظف به پرداخت مبلغ ورودیه به حساب جاری انجمن و تسلیم قبض آن به دبیرخانه می باشند .

ماده 49 –  هر عضو علاوه بر ورودیه ،‌ موظف است سالیانه مبلغ حق عضویت خود را به حساب جاری انجمن واریز و قبض رسید آن را تحویل دبیرخانه نماید .

ماده 50 – انجمن می تواند از هدایا ،‌ عطایا ، وقف ، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی اعضاء یا اشخاص ثالث ، سازمان ها و نهادهای عمومی و دولتی برخوردار گردیده و چنانچه ضرورت اقتضاء نماید با تصویب هیئت مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری یا شرکت ها و اشخاص عضو را دارد .

 

فصل ششم – انحلال و تصفیه :

ماده 51 – انجمن به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا بر طبق رای نهایی و قطعی محاکم قضایی منحل می شود .

ماده 52 – چنانچه انحلال انجمن از سوی مجمع عمومی فوق العاده باشد ، مجمع هیئت تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان اعضای حقوقی انتخاب می نماید. انتخاب اعضاء هیئت مدیره انجمن قبل از انحلال در مقام اعضاء هیئت تصفیه بلامانع است . چنانچه انحلال از سوی محاکم قضایی اعلام شود محکمه هیئت تصفیه را  تعیین خواهد نمود .

ماده 53 – پس از اعلام انحلال انجمن و تعیین اعضای هیئت تصفیه ، ‌مدیران سابق انجمن مکلف می باشند تمامی اوراق ، اسناد ، دفاتر ، اموال و اثاثیه انجمن را با تنظیم صورتجلسه تحویل نمایند .

ماده 54 – هیئت تصفیه با نظارت نماینده اتاق بازرگانی ایران ، وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن و پس از تسویه ، کلیه اموال منقول و غیر منقول باقیمانده در اختیار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران قرار خواهد گرفت .

ماده 55 – وظایف و تکالیف و اختیارات هیئت تصفیه در رابطه با اموال موجود ، مطالبات و دیون انجمن و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود .

 

فصل هفتم – موارد متفرقه :

ماده 56 – حکمیت :

انجمن می تواند در امور تخصصی خود اقدام به پذیرش امر حکمیت ( داوری ) نماید . در این صورت  هیئت مدیره از بین خود و سایر نمایندگان شرکت های عضو و یا اشخاص حقیقی عضو ، فرد یا افراد واجد شرایط را تعیین و پس از جلب موافقت ، آنها را مامور رسیدگی و اعلام نظر نماید .

ماده 57 – در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد ، این امر می تواند توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صورت پذیرد .

ماده 58 – کلیه انجمن ها و تشکل های موجود موظف می باشند از زمان ابلاغ این اساسنامه حداکثر به مدت یکسال وضعیت خود را تطبیق دهند .

ماده 59 – این اساسنامه در یک مقدمه و 7 فصل و 59 ماده و 18 تبصره تهیه و به تصویب هیئت موسس انجمن ، متشکل از امضاء کنندگان ذیل رسیده است .