به گزارش روابط عمومی اتاق لرستان ؛ در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ؛ تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان لرستان در سال1400 با حضور استاندار لرستان و نایب رییس اول اتاق بازرگانی ایران در سالن جلسات اتاق لرستان برگزار شد.

در این جلسه از شرکت کشت و صنعت و گردشگری فجر صفا در گروه کشاورزی، در گروه صنعت از شرکت داروسازی اکسیر، داروسازی زاگرس فارمد پارس ،صبا ظرف آسیا ، بیسکویت سازی زرین ظفر و شیر پگاه لرستان ، فرو آلیاژ و در گروه معدن از شرکت آرتین پودر پارس و آهک صنعتی و هیدارته لرستان- در گروه مشتقات نفتی ؛ از شرکت پتروشیمی لرستان ، شرکت چاپار شیمی زاگرس و فراورده های روان ساز اکسون زاگرس تجلیل شد.

همچنین از کارشناسان اتاق تعاون ، سازمان استاندارد ، سازمان صمت ، استانداری ، اتاق بازرگانی و مدیرکل گمرک استان در راستای پاسداشت تلاشگران عرصه حوزه تولید و تجارت در بازرهای بین اللملی تقدیر بعمل آمد.