به آگاهی می رساند یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان قرار است در آینده نزدیک در ایروان برگزار گردد لذا خواهشمند است چنانچه مواردی بصورت بندهای پیشنهادی جهت درج در سند اجلاس مذکور در نظر دارید و همچنین مشکلات و پیشنهادهای خود در فعالیت تجاری با کشور ارمنستان را در اسرع وقت بصورت مکتوب به اداره کل اروپا و آمریکای معاونت امور بین الملل اتاق ایران ارسال نمایید.

 

مسوول هماهنگی :جناب آقای علیرضا پیروزان

تلفن تماس:88830062

نمابر:88825115-88846040