” جلسه کانون زنان بازرگان لرستان ” در اتاق بازرگانی لرستان

? سه شنبه 3 بهمن ماه 1396

? در این جلسه آیین نامه صندوق قرض الحسنه کانون زنان بازرگان لرستان مورد بررسی و به تصویب رسید .
هدف این صندوق کمک به رفع برخی از مشکلات زنان کارآفرین با پرداخت تسهیلات خرد ،ناشی از سپرده گذاری ثابت و متغیراعضاست.