هیئت نمایندگان

۲۷ آذر ۱۳۸۹

اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی لرستان 

 

 

 • حسین سلاح ورزی

 • محمد خاکی

 • احسان دارایی

 • آرش راشدی

 • عزت اله محمدپور

 • محمد جمشیدی

 • احسان ناصر

 • حسن غیاثوند

 • مصطفی طبیب زاده

 • یداله خلیلی

 • سام محمدی

 • ابراهیم اسفندیاری

 • بیژن نجاریه

 • محمدکاظم مرادی فرد

 • سید محمدرضا موسوی

  .

Translate »