هیئت رئیسه

۲۷ آذر ۱۳۸۹

اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی لرستان 

 

  • حسین سلاح ورزی، رییس

  • محمد خاکی، نایب رییس اول

  • احسان دارایی، نایب رییس دوم

  • آرش راشدی، خزانه دار

  • عزت اله محمدپور، منشی

 

Translate »