شرایط پذیرش عضویت در کانون زنان بازرگان لرستان

۳۰ دی ۱۳۹۶

 

شرایط پذیرش عضویت:

 

الف: تابعیت ایرانی

 

ب: متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

 

ج: داشتن کارت معتبر بازرگانی و یا کارت عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان

 

د: پروانه (مجوز) فعالیت از مراجع ذیصلاح برای سایر بنگاه های تجاری

 

ه: پرداخت ورودیه و حق عضویت سالانه

 

 

_________________________________________

 

 

معرفی و اهداف کانون زنان بازرگان لرستان

 

اساسنامه کانون زنان بازرگان ایران

 

شرایط پذیرش عضویت

 

ارتباط با ما

 

سایت کانون زنان بازرگان استان لرستان

 

Translate »